Donator Aracı  Fiyat : 200 TL
Malikane  Fiyat : 250 TL (Özel Map Yapılması istenirse 400 TL)
Helikopter  Fiyat : 250 TL
Özel Plaka  Fiyat : 30 TL
Özel Telefon Numarası Fiyat : 25 TL
Aylık Galeri Ücreti Fiyat : 100 TL
Aylık Mekanik Ücreti Fiyat : 70 TL
Aylık Burger Shot Ücreti Fiyat : 100 TL
Aylık  Factoring  Ücreti Fiyat : 150 TL

NOT: Bynogame üzerinden yapılan bağışlarda %10 ekstra ücret alınır.